Bienální soutěž „Štíty Viléma Heckela“ byla z organizačních důvodů dočasně pozastavena. Vítězné práce z předchozích ročníků naleznete na tomto webu.

Vilém Heckel - životopis, galerie

Vilém Heckel Vilém Heckel (1918-1970) je v české fotografii pozoruhodným jevem. Patří k významným fotografům Prahy i k vynikajícím krajinářům, je jedním ze zakladatelů průmyslové a reklamní fotografie u nás. Své životní téma však našel až ve velehorách a mezi horolezci. „V horách jsem doma“, vyznával, „naplňují můj život.“ Hory pokládal za symboliku života, metaforu bezhraničnosti lidských možností. Vilém Heckel je autorem tří desítek knih a bezpočtu výstav. Jeho nejznámějšími knihami jsou Naše hory (1956), Království slunce a ledu (1960), Hory a lidé (1964), Hindúkuš (1967).

Pro několik generací se stal symbolem odvážného člověka s hlubokým obdivem a úctou k přírodě tlumočenými jeho dílem.

Vilém Heckel 31. 5. 1970 tragicky zahynul při expedici "Peru 70" spolu s dalšími předními československými horolezci; největší přírodní katastrofa v novodobých dějinách Latinské Ameriky - zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy stupnice - strhla na svahu Huascaránu lavinu o šíři 2 kilometry a hloubce sesutí 2,5 kilometru a zahubila 14 zbývajících členů patnáctičlenné československé expedice, jako první zahynul 13 dní před tím Ivan Hortel. Zemětřesení tehdy zabilo přes 66 000 lidí, zničilo 200 000 domů. Expedice Peru 70 byla náhradou za původně plánovanou cestu na Aljašku, zakázanou z politických důvodů, některým původně vybraným členům expedice nebyla (k jejich štěstí) umožněna ani cesta do Peru.

Podrobná životopisná data a bibliografie...

Fotogalerie:

Série 1
Série 2
Série 3